[TVB][射雕英雄传][全49集][粤语中字][RMVB/MP4][480P/720P/1080P][多版] 2017 香港 武侠 连载


◎译 名 新射雕英雄传/射雕英雄传2017版

◎片 名 射雕英雄传

◎年 代 2017

◎国 家 中国大陆

◎类 别 剧情/武侠/古装

◎语 言 粤语

◎上映日期 2017-01-09(中国大陆)

◎豆瓣评分 5.8/10 from 76 users

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26663086/

◎集 数 60

◎片 长 45分钟

◎导 演 蒋家骏 Jeffrey Chiang

◎主 演 杨旭文 Xuwen Yang

   李一桐 Yitong Li

   刘冬沁 Dongqin Liu

   孟子义 Ziyi Meng

   刘智扬 Zhiyang Liu

   王奎荣 Kuirong Wang

   肖茵 Yin Xiao

   曾黎 Li Zeng

   李宗翰 Zonghan Li

   代文雯 Wenwen Dai

   苗侨伟 Kiu Wai Miu

   赵立新 Lixin Zhao

   陈星旭

   张永刚

   米露 Lu Mi

   刘芊含 Qianhan Liu

   宁文彤 Wentong Ning

   邵兵 Bing Shao

   宗峰岩 Fengyan Zong

   邵峰 Feng Shao

   夏梓桐 Zitong Xia

   王春元 Chunyuan Wang

   姬晨牧 Chenmu Ji

   晋松 Song Jin

   余皑磊 Ailei Yu


◎简 介


 《射雕英雄传》又将有新版本了!改编自金庸先生的经典武侠小说,由华策影视和完美影视联合出品,大型古装武侠巨制《射雕英雄传》将于2016年1月开机。监制郭靖宇、总制片人吴敦、导演蒋家骏、编剧陈曼玲。电视剧版《射雕英雄传》目前为止已有6个版本。

       该剧讲述了郭靖背负着家恨国仇闯入江湖,通过无数历程和在黄蓉的帮助下,最终成长成一位“侠之大者”的武林民族英雄故事  。接档:全职没女磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP01[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP02[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP03[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP04[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP05[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP06[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP07[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP08[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP09[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP10[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP11[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP12[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP13[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP14[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP15[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP16[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP17[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP18[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP19[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP20[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP21[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP22[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP23[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP24[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP25[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP26[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP27[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP28[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP29[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP30[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP31[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP32_Fix[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP33[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP34[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP35.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP36.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP37.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP38.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP39.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP40.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP41.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP42.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP43.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP44.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP45.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP46.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP47.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP48.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP49.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP01_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP02_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP03_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP04_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP05_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP06_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP07_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP08_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP09_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP10_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP11_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP12_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP13_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP14_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP15_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP16_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP17_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP18_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP19_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP20_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP21_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP22_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP23_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP23_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP24_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP25_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP26_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP27_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP28_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP29_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP30_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP31_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP32_1280x720_Fix[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP33_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP34_1280x720[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP35_1280x720.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP36_1280x720.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP37_1280x720.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP38_1280x720.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP39_1280x720.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP40_1280x720.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP41_1280x720.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP42_1280x720.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP43_1280x720.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP44_1280x720.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP45_1280x720.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP46_1280x720.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP47_1280x720.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP48_1280x720.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP49_1280x720.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP01_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP02_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP03_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP04_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP05_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP06_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP07_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP08_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP09_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP10_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP11_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP12_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP13_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP14_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP15_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP16_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP17_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP18_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP19_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP20_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP21_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP22_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP23_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP24_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP25_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP26_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP27_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP28_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP29_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP30_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP31_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP32_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP33_H265[btbtt.co].torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP34_H265.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP35_H265.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP36_H265.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP37_H265.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP38_H265.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP39_H265.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP40_H265.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP41_H265.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP42_H265.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP43_H265.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP44_H265.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP45_H265.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP46_H265.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP47_H265.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP48_H265.torrent
磁力下载:
TVBOXNOW 射鵰英雄傳 EP49_H265.torrent
磁力下载:
射雕英雄傳_01-05集打包[btbtt.co].torrent
磁力下载:
射雕英雄傳_06-10集打包[btbtt.co].torrent
磁力下载:
射雕英雄傳_11-15集打包[btbtt.co].torrent
磁力下载:
射雕英雄傳_16-20集打包[btbtt.co].torrent
磁力下载:
射雕英雄傳_21-25集打包[btbtt.co].torrent
磁力下载:
射雕英雄傳_26-30集打包[btbtt.co].torrent
磁力下载:
射雕英雄傳_31-35集打包.torrent
磁力下载:
射雕英雄傳_36-44集打包.torrent
磁力下载:
射雕英雄傳_45-49集打包.torrent
还没有人收藏过本帖~
最新回复 (1)
全部楼主
 • 一级用户组 q144411 2月前
  0 引用 2
  非常好,就是手机下不了

你可以在 登录 or 注册 后,对此帖发表评论!

返回